Shopping Warranty

Is een veiligheidscertificaat op babymeubels verplicht?

Nee, een EN veiligheidscertificaat is een aan te bevelen 'diploma' dat aantoont dat een product door een onafhankelijk en bevoegd instituut is getest en voldoet aan de normen. Zo'n certificaat is als zodanig niet verplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de producent om zich te houden aan de gestelde Europese veiligheidsnormen. 

 

 

Terug naar faq overzicht